Forskning vid Chalmers om trappklättrare

image

Forskare vid Chalmers skriver om Tryggve 

Att alla människor skall ha samma rättigheter och värde förklarades redan år 1948 av Förenade Nationerna. Idag finns det en mängd aktörer som arbetar för ett mer jämlikt samhälle och detta är av stor betydelse inte minst för personer med olika funktionsnedsättningar. Johnny Andersson och Konstantinos Koutsouvaloglou som forskar vid Chalmers Tekniska Högskola granskar i en rapport om samma möjligheter erbjuds för funktionshindrade, som för icke funktionshindrade vid en utrymningssituation från fartyg.

Rapporten baseras på intervjuer och observationer som gjorts med fyra passagerarrederier, intervjuer med funktionshindrade samt på uppgifter som tillhandahållits genom kontakt med företag och organisationer som haft anknytning till rapportens ämne. Även lagar och regelverk användes som fundament till denna rapport. En av rapportens mål är att få fartygsbranschen att uppmärksamma funktionshindrades olika förutsättningar vid en evakuering. I rapporten presenteras även förslag om hjälpmedel som kan användas för att undanröja eventuella hinder som kan uppstå vid evakuering av funktionshindrade på fartyg.

Rapportens resultat visar att funktionshindrade resenärer anser att information som förklarar de rådande förhållandena vid en eventuell nödsituation bör tillhandahållas i olika format så att alla kan ta del av den. Rapportens resultat visar även att det är av största vikt att fartygsbesättningen har fått lämpligt utbildning och att den övar på situationer som även innefattar utrymning av funktionshindrade.

Analys av resultaten i rapporten ledde till slutsatsen, att evakueringsvillkoren för funktionshindrade personer varierar beroende på typerna av fartyg. En större hänsyn till funktionshindrade resenärer visas på de fartygen som transporterar mer frekvent eller större grupper av denna passagerarkategori. Områden för förbättringsåtgärder som kan öka trygghetskänslan bland både funktionshindrade resenärer och fartygets besättning som hanterar evakueringen fanns dock att hitta på alla typer av passagerarfartyg. Det finns också utrymme att genom olika hjälpmedel som Tryggve-serien trappklättrare förbättra utrymningsmöjligheterna.

Läs rapporten i sin helhet här.

Vem är online

Vi har 26 besökare och inga medlemmar online